سفارشات آنلاین

مدیران موسسات آموزشی، ادارات، سازمان ها، می توانند با تکمیل فرم زیر سفارشات خود را برای مجموعه کلاس ساز ارسال نمایند.

 

همچنین در صورت نیاز می توانید با شماره تلفن های زیر تماس بگیرید.

09145046658

09024319367

09148060491

04134475774